Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 73:3 (2019)
  • Ken Stone, " 'All These Look to You': Reading Psalm 104 with Animals in the Anthropocene Epoch," 236-247 (abstract)
  • Barry R. Huff, "From Societal Scorn to Divine Delight: Job’s Transformative Portrayal of Wild Animals," 248-258 (abstract
  • Elizabeth Johnson, "Animals’ Praise of God," 259-271 (abstract)
  • Amelie A. Wilmer, "In the Sanctuary of Animals: Honoring God’s Creatures through Ritual and Relationship," 272–287 (abstract)

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Αποκάλυψη και οικολογία / Revelation and ecology

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Micah Kiel συζητά τις πιθανές οικολογικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ειδικότερα εστιάζει το ενδιαφέρον του στον τρόπο που παρουσιάζονται τα ζώα στην Αποκάλυψη σε σύγκριση με την πρακτική των θηριοκτονιών:

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Ζώα και ανθρώπινη ιδιαιτερότητα στα κείμενα της αρχαίας Εκκλησίας / Animals and human exceptionalism in the texts of the ancient Church

Ο Eric Daryl Meyer (Carroll College in Helena, Montana) δημοσίευσε ένα κείμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την οικολογία και την σπουδή των ζώων στην αρχαιότητα στη στήλη των άρθρων του ηλεκτρονικού περιοδικού Ancient Jew Review. O Meyer συζητά το πώς εκφράζεται η ιδέα της ανθρώπινης υπεροχής και ιδιαιτερότητας έναντι του ζωικού βασιλείου, ενώ ταυτόχρονα υποβιβάζεται ή αποσιωπάται η ανθρώπινη συγγένεια με τον κόσμο των ζώων στο έργο του Γρηγορίου Νύσσης και του Γρηγορίου του Θεολόγου: 

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Θρησκεία και περιβάλλον / Religion and environmentalism

Διαβάστε ένα πολύ καλό κείμενο από τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο του Τέξας - Austin για τη σχέση θρησκείας και προστασίας του περιβάλλοντος: